Newyddion

Dathlu gosod y fricsen gyntaf mewn datblygiad tai newydd yng Nghaergybi
Daeth cydweithwyr a phartneriaid ynghyd ar ddydd Mercher 3 Ebrill i ddathlu dechrau datblygiad newydd yng Nghaergybi.
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Corfforaethol, Datblygu
Swydd wag Aelod y Bwrdd
Rydym yn chwilio am aelod y Bwrdd sydd gyda’r sgiliau a’r profiad i gryfhau ein Bwrdd.
Asiantaethau Tai yn cyd-weithio i gefnogi Bargen Twf Gogledd Cymru
A group of six local housing associations have come together in an exciting joint venture to accelerate development of new affordable homes.
Gwobrau Cymydog Da 2018
Gall cael cymydog da wneud y gwahaniaeth enfawr i gymuned ac mae'n rhywbeth yr hoffem ei wobrwyo.
Cynllun Newydd ar gyfer y dyfodol
North Wales Housing has developed a new Corporate Plan that will cover 2018 – 2021.
Customer Service
Newidiadau i'n Gwasanaeth Cwsmeriaid
Fel rhan o'n hymdrech barhaus i wella ein gwasanaeth cwsmeriaid, rydym yn gwneud newidiadau rydym yn credu fydd yn gwella'r gwasanaeth.
Pen-blwydd Hapus i Monte Bre yn 30 oed!
Roedd y cynllun iechyd meddwl Monte Bre yn dathlu ei ben-blwydd yn 30 ym mis Medi eleni.
Cadeirydd Grŵp newydd i Tai Gogledd Cymru
Mae Tai Gogledd Cymru wedi cyhoeddi penodiad Tom Murtha fel Cadeirydd newydd ei Bwrdd Grŵp yn ei Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Mis Medi
Beth ddigwyddodd yn 2016 – 2017?
Mae Adolygiad Blynyddol Tai Gogledd Cymru yn edrych yn ôl ar y flwyddyn sydd wedi bod, yn ein hatgoffa o’r hyn rydym wedi cyflawni.
Swyddfeydd ar gau Dydd Llun Gŵyl y Banc
Bydd holl swyddfeydd Tai Gogledd Cymru ar gau ddydd Llun 29 Mai 2017, ac yn ail-agor ar ddydd Mawrth 30 Mai 2017.