Newyddion

Oriau agor Pasg
Bydd Tai Gogledd Cymru yn cau ddydd Iau 10 Ebrill 2020, ac yn ail-agor ar ddydd Mawrth 14 Ebrill 2020.
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Corfforaethol, Cyhoeddiadau
Cyhoeddi Cadeirydd newydd
Penodwyd Catherine Dixson gan y Bwrdd Grŵp fel Cadeirydd newydd Bwrdd Grŵp Tai Gogledd Cymru yng nghyfarfod Ionawr.
Datblygiad Caergybi yn symud ymlaen
Mae'r gwaith wedi symud ymlaen yn dda iawn yn ein datblygiad Gerddi Canada yng Nghaergybi.
Penblwydd Hapus i ni
Roedd Tai Gogledd Cymru yn 45 mlwydd oed eleni; llwyddiant mawr yn y sector tai.
Newidiadau i grwpiau cyfranogi tenantiaid
Cynhaliodd y Panel ei gyfarfod olaf ar ei ffurf bresennol ym mis Gorffennaf 2019, a bydd yn awr yn uno â’r Pwyllgor Gwasanaethau Landlord.
Adolygiad Blynyddol yn cael ei ddatgelu yn y Cyfarfod Blynyddol
Cynhaliodd TGC eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) ar ddydd Iau 12fed Medi 2019 lle datgelwyd yr Adolygiad Blynyddol
TGC yn chwifio'r faner yn yr Eisteddfod Genedlaethol
Cawsom wythnos brysur yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst eleni. Diolch i'r rhai ohonoch a ddaeth draw i'n stondin!
Dathlu gosod y fricsen gyntaf mewn datblygiad tai newydd yng Nghaergybi
Daeth cydweithwyr a phartneriaid ynghyd ar ddydd Mercher 3 Ebrill i ddathlu dechrau datblygiad newydd yng Nghaergybi.
Swydd wag Aelod y Bwrdd
Rydym yn chwilio am aelod y Bwrdd sydd gyda’r sgiliau a’r profiad i gryfhau ein Bwrdd.
Asiantaethau Tai yn cyd-weithio i gefnogi Bargen Twf Gogledd Cymru
A group of six local housing associations have come together in an exciting joint venture to accelerate development of new affordable homes.