Lauren Eaton-Jones yn ymuno â TGC fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Masnachol

Mae Lauren Eaton-Jones wedi ymuno â Tai Gogledd Cymru ym Mehefin 2021 fel ein Cyfarwyddwr Cynorthwyol Masnachol.

Penodwyd Lauren ym mis Mai, ac mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad Datblygu. Mae ei chefndir mewn Cynllunio Tref, gan weithio mewn sawl swydd yng Nghyngor Sir y Fflint, gan ennill profiad gwerthfawr iawn ar draws ystod eang o ddatblygiadau. Yn fwy diweddar, mae Lauren wedi gweithio yn y sector preifat fel Ymgynghorydd Cynllunio i gwmni ymgynghori amlddisgyblaethol.

Daw penodiad Lauren wrth i Datblygu chwarae rhan bwysig yn ein Cynllun Corfforaethol newydd ac mae’n greiddiol i weledigaeth TCG ar gyfer y dyfodol.

Mae Lauren yn ymuno ag Uwch Dîm Arweinyddiaeth TGC, sy’n cynnwys Helena Kirk – Prif Weithredwr, Brett Sadler – Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Jayne Owen – Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau, Ruth Lanham-Wright – Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cartrefi, Allan Eveleigh – Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cymunedau, Lynne Williams – Pennaeth Pobl ac Emma Williams – Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyllid.

Gallwch ddarganfod mwy am Lauren, ac aelodau eraill o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yma https://www.nwha.org.uk/cy/about-us/meet-the-management-team/

Hoffem estyn croeso cynnes i Lauren i deulu TGC, ac rydym yn edrych ymlaen yn arw i weithio gyda hi.