Datgelu Adolygiad Blynyddol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Mae heddiw yn nodi diwrnod ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB). Bob blwyddyn fel rhan o’n CCB cynhyrchir dogfen Adolygiad Blynyddol. Mae’r ddogfen hon yn rhoi cyfle i ni edrych yn ôl ar y flwyddyn, ein cyflawniadau a’n heriau.

Cliciwch yma i ddarllen Adolygiad Blynyddol eleni, mae rhai o’r uchafbwyntiau’n cynnwys:

• Ein hymateb anhygoel i covid a chefnogi preswylwyr a staff
• Ein haddewid i wella iechyd meddwl yn y man gwaith
• Cartrefi a datblygiadau newydd sydd ar y gweill
• Ein gweledigaeth newydd ac amcanion ein Cynllun Corfforaethol
• A llawer mwy.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw beth yn y Cynllun Corfforaethol hwn, cysylltwch â ni.