Newyddion

Gwobrwyo enillydd Cymydog Da
Eleni oedd yr ail dro i ni gyflwyno’r Wobr Cymydog Da. Gwobr eleni yn cael ei ddatgelu yma.
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Cystadleuaeth, Trigolion
Dathlu cymdogion da
Gall cael cymydog da wneud gwahaniaeth enfawr i gymuned ac mae’n rhywbeth rydym yn awyddus i wobrwyo.
Dathlu cymydog da
Gall cael cymydog da wneud gwahaniaeth enfawr i gymuned ac mae’n rhywbeth rydym yn awyddus i wobrwyo.
Enillwyr y gystadleuaeth garddio
Gwyddwn nawr pwy yw garddwyr gorau Tai Gogledd Cymru gan fod enillwyr Cystadleuaeth Garddio 2019 wedi eu cyhoeddi.
Ennill ticedi Eisteddfod Genedlaethol
Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst eleni, ac rydym ni am fod yna! Rydym ni eisiau chi ymuno a ni ac yn rhoi ffwr dau set o dicedi
Dywedwch wrthym beth ydych chi'n ei feddwl ac ENNILL tabled
Rydym yn cynnal arolwg boddhad tenantiaid ac eisiau gwybod beth ydych chi'n ei feddwl am Tai Gogledd Cymru.
Ennill ticedi Eisteddfod Genedlaethol
Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Môn eleni, o 4-12 Awst 2017. Hoffech ymweld? Rydym yn rhoi i ffwrdd pedwar set o docynnau!
Enillwyr ein cystadleuaeth garddio yn cael eu datgelu
Rydym wedi bod yn brysur yn beirniadu'r gystadleuaeth garddio a gallwn nawr cyhoeddi enillwyr y gystadleuaeth 2017.
Mae cystadleuaeth ffotograffiaeth TGC yn ôl!
Am yr ail flwyddyn yn olynol rydym yn chwilio am ffotograffwyr amatur i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth ffotograffiaeth, Y Darlun Mawr.
Gardening
Mae Cystadleuaeth garddio TGC yn nol!
Yn dilyn llwyddiant y gystadleuaeth garddio blwyddyn ddiwethaf rydym yn nol am yr ail flwyddyn!