Hysbysiad: Bydd recordio galwadau yn cael ei roi ar waith

O 22 Tachwedd 2021 bydd pob galwad i’r Tîm Gwasanaethau Cwsmer yn cael ei recordio.

Y prif bwrpas ar gyfer recordio galwadau yw ar gyfer hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth. Bydd galwadau wedi’u recordio hefyd yn cael eu defnyddio ar gyfer monitro ansawdd a/neu ddelio â chwynion. Defnyddir hyn yn bennaf gan ein tîm Gwasanaethau Cwsmer; gellir ei ddefnyddio hefyd fel tystiolaeth pan fydd honiadau’n cael eu gwneud.

Bydd galwadau yn cael eu monitro a’u storio fel y gellir cyfeirio atynt yn ddiweddarach am hyd at 90 diwrnod. Gellir cadw galwadau am gyfnod hirach o amser, mewn rhai amgylchiadau, os yw staff wedi lawrlwytho’r galwadau o fewn y 90 diwrnod hynny. Yna bydd eu cadw yn dod o dan y Polisi Cadw Dogfennau a Data.

Am fwy o fanylion gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd a’n Polisi Recordio Galwadau yma https://www.nwha.org.uk/cy/about-us/data-protection/.