Nifer uchel o alwadau oherwydd difrod storm

Rydym yn derbyn nifer uchel o alwadau oherwydd adroddiadau o ddifrod storm yn dilyn storm dros y penwythnos.

Os gwelwch yn dda byddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i ni geisio cynorthwyo; gall amser aros galwadau fod yn hirach na’r disgwyl dros yr ychydig ddyddiau nesaf. Gallwch hefyd logio atgyweiriadau trwy e-bostio [email protected] neu ddefnyddio MyNWH trwy ein gwefan.