Cyllidebu

Mae cyllidebu yn rhoi darlun cywir i chi o’ch sefyllfa ariannol ac yn eich helpu i adnabod unrhyw broblemau ac osgoi mynd i ddyled. Mae cyllidebu yn gwneud i’ch arian fynd ymhellach, ac yn eich helpu i wneud arbedion a dewisiadau am eich arian.

Mae’n eich helpu i fyw heb boeni, ac yn rhoi tawelwch meddwl i chi heddiw ac ar gyfer eich dyfodol.

Er mwyn eich helpu i gyllidebu eich arian rydym wedi darparu esiampl o daflen gyllidebu i chi ei defnyddio:

£
Incwm
£
Treuliau
£
Crynodeb
Mae gennych hyn yn weddill: £