Cyfarfod y Tîm Rhenti

Mae gan Tai Gogledd Cymru Dîm Rhent cyfeillgar sy’n wrth law i’ch helpu.

Os ydych yn cael trafferth i dalu eich rhent, mae’n bwysig iawn eich bod yn cysylltu â ni cyn gynted â phosibl. Rydym yma i helpu a byddwn yn asesu’r sefyllfa ac yn rhoi cymorth a chyngor i chi. Os na allwn eich helpu gallwn eich cyfeirio at asiantaeth allanol a all eich helpu, neu roi cyngor i chi ar y gwefannau neu’r asiantaethau gorau i chi  gysylltu â nhw.

Mae gennym hefyd adran Cymorth a Chyngor sy’n llawn cyngor a chyfrifiannell cyllideb a allai fod yn ddefnyddiol i chi. Mae Fy Nghartref hefyd yn ganllaw defnyddiol i’ch helpu i wneud y gorau o’ch arian.

Karlene WEB

Karlene Jones

Cydlynydd Rhenti

Ffôn: 01492 563279

Martin Williams

Swyddog rhenti cynorthwyol

Ffôn: 020 4517 7770

Liam Cain

Swyddog Incwm Cynorthwyol

Ffôn: 01492 563230

Ebost: [email protected]

Nicky

Nicky Thomas

Swyddog Cynhwysiant Ariannol a Lles

Ffôn: 01492 563297

Ebost: [email protected]

Rhian Hughes

Swyddog Cyfreithiol Rhent

Ffôn: 01492 563237 Dydd Llun a Dydd Gwener neu 01248 388911 ar ddyddiau Mawrth, Mercher ac Iau

Ebost: [email protected]

Gallwch anfon e-bost atom gydag unrhyw ymholiadau neu i ofyn am ffurflen Debyd Uniongyrchol, Cerdyn Talu neu i drefnu ymweliad cartref. Cysylltwch â ni ar 01492 572727 neu [email protected], rydym ni yma i’ch helpu chi.

Archeb Sefydlog

Sefydlwch archeb sefydlog i sicrhau na fyddwch chi byth yn methu taliad. Gosodwch un gyda’ch banc ar-lein gan ddefnyddio’r manylion hyn (Dylech gynnwys eich cyfeirnod tenantiaeth). Y banc yw Lloyds Bank:

Cod didoli rhif 30-95-42

Rhif cyfrif 89410968