Barn ein staff

Does dim ffordd well i gael gwybod sut beth yw gweithio i Tai Gogledd Cymru na chlywed gan y bobl sy’n gweithio i ni eisoes. Gwyliwch y fideo yma a darganfod beth yw eu barn nhw.

 

 

Hoffi beth rydych yn ei glywed? Cymerwch olwg ar ein swyddi gwag i weld os oes swydd wag addas i chi.