Digwyddiad Arbennig i Nodi Canmlwyddiant yr RAF ym Mangor dydd Sadwrn, 8 Medi 2018

Digwyddiad Arbennig i Nodi Canmlwyddiant yr RAF ym Mangor dydd Sadwrn, 8 Medi 2018

Fel rhan o raglen o ddigwyddiadau yng Nghymru i gofio a dathlu Canmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol, bydd dinas Bangor yn cynnal gorymdaith fawr a hedfan drosodd i’r Llu Awyr ddydd Sadwrn 8 Medi. Bydd hwn yn un o ddigwyddiadau olaf y Canmlwyddiant a’i fwriad yw cydnabod y cysylltiadau cryf sydd wedi bod rhwng Gogledd Cymru a’r RAF dros y can mlynedd yna.

I Fangor, mae’r cysylltiadau hyn yn mynd yn ôl reit i ddechrau’r RAF, pan ddaeth “RAF Bangor” yn weithredol yn 1918, gyda Sgwadron rhif 244 yn hedfan awyrennau Airco DH6 o Abergwyngregyn, yn cynnal patrolau gwrth longau tanfor ym Môr Iwerddon. Er i RAF Bangor gau yn fuan wedi diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, mae hwn yn dal i fod yn gysylltiad unigryw ac arbennig i ddinas Bangor ei gofio wrth i’r RAF ddathlu ei ganmlwyddiant yn 2018. A heddiw, mae’r cysylltiadau cryf rhwng Bangor a’r RAF yn parhau, gyda RAF Fali wedi cael Rhyddid y Ddinas ers 23 Mawrth 1974.

Ddydd Sadwrn 8 Medi, bydd dathliadau Canmlwyddiant yr RAF yn dod i Fangor, gyda staff RAF Fali, fel Rhyddfreinwyr Dinas Bangor, yn gorymdeithio drwy strydoedd y ddinas. Yn ymuno â nhw bydd Band Canolog yr Awyrlu, ynghyd â nifer o Gadetiaid Awyr o sgwadronau ar draws Gogledd Cymru.

Bydd y bore’n dechrau gyda Gwasanaeth Arbennig i ddathlu’r Canmlwyddiant yn y Gadeirlan, am 0945 am, ac mae croeso i aelodau’r cyhoedd fod yn bresennol. Am 11.15am, bydd yr orymdaith yn dangos arfau wrth y Gofeb Ryfel, pryd bydd awyrennau Hawk o RAF Fali yn hedfan drosodd. Yna byddant yn cael eu croesawu gan Ei Deilyngdod Maer Bangor, Arglwyddi Rhaglaw Gwynedd a Chlwyd ynghyd â gwesteion anrhydeddus o bob cwr o Ogledd Cymru. Prif swyddog yr RAf yn yr orymdaith fydd Marsial yr Awyrlu Michael Wigston, a gafodd ei fagu ym Mangor ac a fu’n ddisgybl yn Ysgol Friars.

Am tua 11.40am bydd yr Orymdaith yn camu oddi ar y Gofeb Ryfel i arfer y Rhyddid, gan orymdeithio heibio’r Gadeirlan a throi i’r chwith i lawr Stryd Fawr y Ddinas. Wrth y Cloc bydd y Maer, yr Arglwyddi Rhaglaw a Marsial Wigston yn cydnabod y saliwt. Yna bydd yr Orymdaith yn mynd ymlaen i lawr y Stryd Fawr i Stryd y Deon, ac yna’n camu allan tua 12.00pm.

Dywedodd Maer Bangor, y Cynghorydd John Wynn Jones “Mae gan Fangor a sawl ardal arall dros Ogledd Cymru gysylltiadau cryf â’r Awyrlu dros nifer o flynyddoedd ac mae’n fraint i Fangor gael croesawu’r digwyddiad pwysig hwn i nodi Canmlwyddiant yr RAF. Gyda’r Awyrlu’n gorymdeithio drwy strydoedd Bangor mae’n rhoi cyfle i’r cyhoedd ddangos eu gwerthfawrogiad o’r teyrnarwch, yr ymroddiad a’r gwasanaeth ardderchog a roddodd yr RAF dros y can mlynedd diwethaf, ar nifer o lu’r RAf a gollodd eu bywydau yn ystod y cyfnod hwn. Bydd cael awyrennau Hawk o RAF Fali yn hedfan a’r Orymdaith drawiadol a lliwgar, yn achlysur cofiadwy ac yn werth eu gweld. Dylai pawb o Fangor a’r cyffiniau wneud ymdrech i ddod i fod yn rhan o’r dathliad.”