Perchnogaeth Cost Isel

Efallai y gall Tai Gogledd Cymru eich helpu chi i ddod yn berchen ar eich cartref eich hun drwy gynlluniau perchnogaeth cost isel.

Mae cydberchnogaeth yn ddewis amgen i rentu neu berchnogaeth lawn. Mae’n addas ar gyfer pobl sydd ag incwm rheolaidd sydd eisiau prynu eu cartref eu hunain ond sy’n methu fforddio gwneud hynny. Gyda chydberchenogaeth rydych yn prynu cyfran o’ch cartref a thalu rhent ar y gweddill.

Cliciwch ar y botymau isod i gael rhagor o wybodaeth am Cydberchnogaeth a Prynnu Cartref.

Cydberchnogaeth

Prynnu Cartref

Rhentu i Berchnogi