Cydberchnogaeth

Mae cydberchnogaeth yn ddewis amgen i rentu neu berchnogaeth lawn. Mae’n addas ar gyfer pobl sydd ag incwm rheolaidd sydd eisiau prynu eu cartref eu hunain ond sy’n methu fforddio gwneud hynny. Gyda chydberchnogaeth rydych yn prynu cyfran o’ch cartref a thalu rhent ar y gweddill.

Efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer y cynllun:

  • os  nad ydych yn gallu fforddio costau llawn perchnogaeth lwyr.
  • os  ydych yn gwpl neu deulu sy’n chwilio am eich cartref cyntaf.
  • os ydych yn gallu cael morgais neu os oes yw’r swm cyfalaf ar gael gennych.

Gallwch ddarganfod mwy am Cydberchnogaeth yn y ‘Canllaw i Brynwyr’:

Canllaw syml i Gydberchnogaeth

Gallwch weld yr eiddo cydberchnogaeth sydd ar gael yma.

Sut i wneud cais

Bydd angen gwneud ceisiadau ar gyfer Cydberchnogaeth trwy Tai Teg.

 

Tai Teg

Wefan www.taiteg.org.uk

Ebost [email protected]

Ffon 0345 601 5605