Cribiniau ac Ystolion

final_v2Cribiniau ac Ystolion yw tîm cynnal a chadw tiroedd mewnol Tai Gogledd Cymru.

Fe’i lansiwyd ym mis Hydref 2014, ac mi wnaethon ni ddod â’r gwasanaeth yn fewnol fel rhan o ymrwymiad Tai Gogledd Cymru i wella’r ddarpariaeth i denantiaid, a chyflenwi mewn ffordd oedd yn canolbwyntio fwy ar y cwsmer.

Mae’r Tîm yn darparu ystod o wasanaethau garddio, cynnal a chadw tiroedd, a gwasanaethau cynnal a chadw eiddo eraill i denantiaid y gymdeithas ar draws Gogledd Cymru.

Bydd y gwasanaeth yn seiliedig ar 20 o ymweliadau bob blwyddyn gyda phob safle sy’n gofyn am gynnal a chadw glaswellt. Mae hyn yn seiliedig ar 16 o ymweliadau yn yr haf rhwng mis Mawrth a mis Hydref a 4 ymweliad yn y gaeaf rhwng mis Tachwedd a mis Chwefror. Bydd safleoedd lle nad oes angen cynnal a chadw glaswellt yn derbyn 12 ymweliad y flwyddyn, sef 1 y mis.

Poeni am diogelwch coed? Darllenwch y tudalen yma am fwy o wybodaeth a cyngor am hyn.