Disgyblion Ysgol maelgwn yn dod ag ysbryd yr ŵyl i Blas Blodwel

Mae disgyblion ifanc o Ysgol Maelgwn yng Nghyffordd Llandudno wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth Nadolig ar gyfer ysgolion i ddylunio a chynhyrchu’r addurn Nadolig gorau.

Cymerodd dros 100 o ddisgyblion ran yn yr her Addurn Nadolig, a osodwyd gan Tai Gogledd Cymru, a gwelwyd cynhyrchu casgliad enfawr o addurniadau lliwgar ar gyfer y gystadleuaeth. Mae swyddfeydd Tai Gogledd Cymru bron gyferbyn ag Ysgol Maelgwn ar Broad Street, ac roedd yr her ysgol yn gyfle gwych i’r ddau ddod at ei gilydd yng nghyfnod y Nadolig.

Prif Weithredwr Tai Gogledd Cymru, Paul Diggory, fu’n beirniadu’r addurniadau ac roedd wrth ei fodd gyda’r canlyniadau. Dywedodd:

“Am gasgliad gwych a chreadigol o addurniadau! Rwyf wedi fy mhlesio’n arw gyda’r syniadau a gyflwynwyd, ac roedd dewis pedwar buddugol yn waith anodd iawn.”

Dewiswyd pedwar disgybl o bedwar grŵp oedran gwhanaol a derbyniodd bob un docyn rhodd am eu gwaith.

Ychwanegodd Paul:

“Llongyfarchiadau i’r enillwyr, bydd eu haddurniadau yn hongian ar ein coeden ym Mhlas Blodwel ynghyd â holl addurniadau eraill Ysgol Maelgwn.”

Roedd y beirniadu yn rhan o Ffair Nadolig flynyddol yr ysgol ac ymunodd cynrychiolwyr o Tai Gogledd Cymru â staff, disgyblion a rhieni yn ystod y prynhawn oedd, i lawer, yn gychwyn ar gyfnod yr ŵyl.