Y drysau’n agor i arddangos fflat mewn cynllun gofal ychwanegol arloesol yn Abergele

Mae’r drysau wedi cael eu hagor yn y fflat arddangos ar gynllun Gofal Ychwanegol Hafod y Parc yn Abergele, gyda gwahoddiad i bobl leol sydd â diddordeb i alw heibio.

 

Y cynllun adeiladu Gofal Ychwanegol newydd gwerth £11 miliwn, yn Rhodfa Cinmel, fydd y cyntaf o’i fath i agor yn y dref. Mae Tai Gofal Ychwanegol yn rhoi dewis i bobl hŷn; gan gyfuno byw’n annibynnol gyda rhaglen gofal â chymorth y gellir ei haddasu wrth i’r anghenion a aseswyd newid

Gyda 49 o fflatiau un a dwy ystafell wely, mae’r fflat arddangos yn rhoi cyfle i brofi a chael blas ar sut y bydd y Cynllun yn edrych unwaith y caiff ei gwblhau ym mis Chwefror 2014. Bydd agor y fflat hefyd yn caniatáu i bobl gyfarfod â thîm Tai Gogledd Cymru, er mwyn darganfod mwy am y cynllun gofal ychwanegol yn Hafod y Parc.

Dywedodd Paul Diggory, Prif Weithredwr Tai Gogledd Cymru:

“Mae yna angen amlwg ledled Gogledd Cymru am dai gofal ychwanegol sy’n caniatáu i bobl hŷn gynnal ffordd o fyw’n annibynnol a rhoi tawelwch meddwl trwy gynnig dewis gofal â chymorth. Mae Tai Gofal Ychwanegol yn hwyluso’r angen yma ac rydym yn falch o ddatblygu cynlluniau tai sy’n benodol addas i ffyrdd o fyw yn y blynyddoedd hŷn.”

Mae’r cynllun newydd, a adeiladwyd mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, o ddyluniad cyfoes mewn lleoliad llonydd a thawel, ac mae wedi cael ei ddatblygu i fod o ansawdd eithriadol o uchel gyda chyfleusterau modern drwyddi draw. Ar y safle, bydd gofal a chymorth yn cael eu darparu gan y cwmni lleol profiadol gwasanaethau Gofal Cartref AKC.

Gan adeiladu ar lwyddiant ei gynllun Tai Gofal Ychwanegol cyntaf, sef Llys y Coed yn Llanfairfechan, mae Tai Gogledd Cymru wedi gallu ailadrodd elfennau allweddol yn Hafod y Parc.

Mae llawer eisoes wedi mynegi diddordeb yn y cynllun ond mae croeso o hyd i geisiadau.

Rhaid trefnu apwyntiad er mwyn cael gweld y Fflat Arddangos – cysylltwch â Tai Gogledd Cymru ar (01492) 572727 i wneud hynny.