Llety Digartref

Mae gennym dri hosteli i’r digartref yng Ngwynedd a Chonwy sy’n rhoi cymorth i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw’n annibynnol ac yn symud ymlaen i’w llety eu hunain.

Gallwch ddarllen mwy am hosteli hyn trwy glicio ar y isod.