Adnoddau Iaith Gymraeg

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg ac yn cefnogi ein staff i ddefnyddio a gwella eu sgiliau iaith Gymraeg.

Mae’r adnoddau iaith Gymraeg yma wedi cael eu cynllunio i gefnogi eich dysgu, gyda thraciau a sgript er mwyn i chi ymarfer eich sgiliau. Gallant hefyd gael eu defnyddio i nodi eich lefel Cymraeg. Pob lwc!

Ddim yn siwr pa lefel Cymraeg rydych chi? Defnyddiwch y ffurflen hunan-asesu sgiliau iaith i ffeindio allan.