Dyfarnu gwobr lles i Tai Gogledd Cymru

Ar ddydd Iau, Mehefin 15fed fe ddyfarnwyd ‘Gwobr Llysgennad Sefydliad Lles Conwy’ i Tai Gogledd Cymru mewn seremoni Wobrwyo CGGC.

Esboniodd Gemma Struthers, Swyddog Lles Cymunedol gyda Thîm Lles Cymunedol Conwy y rhesymau dros ddewis Tai Gogledd Cymru i dderbyn y wobr:

“Roeddem am ddiolch i TGC am fod mor gefnogol i raglen Lles Conwy. Drwy helpu i ledaenu’r gair am y rhaglen Lles a chynnal amrywiaeth o weithgareddau fel rhan o gynlluniau Pobl Hŷn TGC; rydym wedi gallu casglu rhai astudiaethau achos gwych am effaith gadarnhaol y rhaglen lles.”

“Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth barhaus ac am hyrwyddo gweithgareddau Lles Cymunedol a’r 5 Llwybr at Les, mae eich help wedi bod yn amhrisiadwy i lwyddiant ein rhaglen.”

Caiff gweithgareddau Lles Cymunedol eu cynnal yng Nghynlluniau Gofal Ychwanegol Hafod y Parc a Llys y Coed, gyda digwyddiadau fel gweithdai Ukulele, cyflwyniadau hanesyddol a chrefft a sgyrsiau tymhorol.

Mi wnaeth Shelley Hughes, y Rheolwr  Cynllun yng nghynllun Gofal Ychwanegol Hafod y Parc, Abergele, gasglu’r wobr ar ran Tai Gogledd Cymru yn y seremoni wobrwyo.