Priosect celf newydd yn Tre Cwm, Llandudno

Fe’ch gwahoddir i ymuno â phrosiect celf ‘Mae’r wal yn’ am wal yn Nhre Cwm gyda llawer o weithdai a digwyddiadau am ddim:

  • Dydd Llun 24 Mehefin 4–6.30pm
  • Dydd Mercher 3 Gorffennaf 4–6.30pm
  • Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf 10am – 4pm
  • Dydd Llun 15 Gorffennaf 4–6.30pm
  • Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 10am – 4pm
  • Dydd Iau 25 Gorffennaf 10am – 4pm

Croeso i bawb – Dilynwch yr arwyddion o amgylch Tre Cwm i ddod o hyd i ni!

Darperir byrbrydau a lluniaeth yn y digwyddiadau.

Nod y prosiect yw i ni greu gwaith celf ar gyfer y wal ger y cylchfan ac yr A456. Sut y gall gynrychioli elfennau unigryw Tre Cwm? Beth yw’r straeon fydd yn dod â’r wal yn fyw ac yn gwahodd pobl i ddysgu am ei gilydd? Sut ydym ni’n dogfennu’r prosiect yn ddigidol? Dyma rai o gwestiynau i ddechrau.

Kristin Luke yw’r artist preswyl ar gyfer Tre Cwm. Yn wreiddiol o Los Angeles, symudodd i Ogledd Cymru yn 2017. Mae hi’n gwneud gwaith cerflunio, dylunio digidol a ffilm, am addysg, pensaernïaeth, ac iwtopias. Mae’n debyg y byddwch yn ei gweld yn eithaf aml o amgylch yr ystâd!

Mae hwn yn brosiect cyffrous newydd, sydd yn bendant angen grwˆp cyffrous o bobl i wneud iddo ddigwydd!

Dilynwch y priosect ar Facebook, Twitter a Instagram @TreCwm

#maerwalyn ac ychwanegwch #ansoddair