Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid

Mae Cyfranogiad Tenantiaid yn ymwneud â chael tenantiaid i gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau a dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch eu tai.

Mi wnaethon ni gynnal ymgynghoriad gyda’r tenantiaid a’r staff i nodi beth rydym yn ei wneud yn dda a sut y gallwn wella cyfranogiad tenantiaid yn Tai Gogledd Cymru.

Datblygwyd y strategaeth o gwmpas barn ein tenantiaid, a’r staff sydd wedi ein cynorthwyo i nodi beth rydym yn ei wneud yn dda, a lle mae angen i ni wneud gwelliannau.

Amcan y strategaeth yw gwella ein gwasanaethau drwy gynnwys tenantiaid yn llawn yn y broses o ddatblygu a dylanwadau ar sut y darperir y gwasanaethau hyn. Mae’r strategaeth yn nodi sut y byddwn yn sicrhau cyfranogiad da gan denantiaid, a sut y byddwn yn ymgynghori â tenantiaid ac yn defnyddio eu barn hwy.

Adroddiad Blynyddol ar Gyfranogiad Tenantiaid

Gellir gweld yr Adroddiadau Blynyddol ar Gyfranogiad Tenantiaid isod:

Adroddiad Blynyddol Ymgysylltu â Thenantiaid 2020 – 2021

Adroddiad Blynyddol Ymgysylltu â Thenantiaid 2019 – 2020

Adroddiad Blynyddol Ymgysylltu â Thenantiaid 2018 – 2019

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y strategaeth hon neu eisiau cael gwybod mwy am sut i gymryd rhan a dweud eich barn, cysylltwch ag Iwan Evans ar 01492 563232 neu anfonwch ebost at [email protected].