Newyddion

Defnyddwyr gwasanaeth yn dysgu sgiliau tg diolch i BT
Mae defnyddwyr gwasanaeth yn hostel i'r digartref Pendinas ym Mangor yn gweithio ar ddatblygu sgiliau TG hanfodol, diolch i rodd o ddau
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Elusen, Tai â Chymorth
Mwy o alw am Fareshare
Mae partneriaeth Tai Gogledd Cymru â phrosiect bwyd Gogledd Cymru Fareshare yn mynd o nerth i nerth wrth i fwy o ddefnyddwyr gwasanaeth
Carolau ac addurniadau o ysgol maelgwyn yn dod â goleuni'r ŵyl i gymdeithas tai
Mae disgyblion ifanc o Ysgol Maelgwyn yng Nghyffordd Llandudno wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth Nadolig ysgol gyfan i ddylunio a
Waitrose yn cefnogi’r digartref ym Mangor
Mae Waitrose ym Mhorthaethwy yn darparu parseli bwyd rheolaidd i ddefnyddwyr gwasanaeth digartrefedd yn hostel Pendinas ym Mangor.
Disgyblion Ysgol maelgwn yn dod ag ysbryd yr ŵyl i Blas Blodwel
Mae disgyblion ifanc o Ysgol Maelgwn yng Nghyffordd Llandudno wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth Nadolig ar gyfer ysgolion i ddylunio
Y drysau’n agor i arddangos fflat mewn cynllun gofal ychwanegol arloesol yn Abergele
Mae'r drysau wedi cael eu hagor yn y fflat arddangos ar gynllun Gofal Ychwanegol Hafod y Parc yn Abergele, gyda gwahoddiad i bobl leol
Preswylwyr yn ymgymryd â rôl panel craffu
Mae Panel Craffu Preswylwyr newydd yn cefnogi cymdeithas tai yng Ngogledd Cymru gyda chyngor ac arweiniad allweddol, gan gyfrannu at y
HO HO HO - Anrhydeddu eich cymydog gyda pheth o ysbryd yr ŵyl
Mae preswylwyr ar draws Conwy/Gwynedd yn cael eu gwahodd i 'Enwebu Cymydog' y maent yn credu sy'n haeddu syrpreis Nadolig cynnar a
Hwb swyddi i Ogledd Cymru wrth i’r tîm cynnal a chadw dyfu
Mae tîm cynnal a chadw mewnol Tai Gogledd Cymru wedi cynyddu yn dilyn ychwanegu 10 recriwt medrus newydd wrth i wasanaethau ehangu i gynnwys
Cartrefi newydd i bobl leol yn Wrecsam
Mae Tai Gogledd Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu 12 eiddo newydd yn Wrecsam, sy'n arwydd o dwf pellach ac ymroddiad gan y