Newyddion

Pe bawn i yn artist…
Yn dilyn rhaglen gelfyddydol uchelgeisiol, mae grŵp o denantiaid a defnyddwyr gwasanaethau tai â chefnogaeth Tai Gogledd Cymru yn arddangos
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Digwyddiadau, Tai â Chymorth, Trigolion
Sinema ddi-sain i breswylwyr Llys y coed
Residents at Llys y Coed extra care housing scheme in Llanfairfechan enjoyed an afternoon of silent cinema with a special screening of a
Y Principality yn rhoi busnes yn y gymuned ar waith
Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality yn helpu defnyddwyr gwasanaeth yn hostel Pendinas i'r digartref ym Mangor i wisgo'n drwsiadus i greu
Tai Gogledd Cymru yn cymryd risg yn y gynhadledd staff blynyddol
Mae Tai Gogledd Cymru wedi cynnal ei gynhadledd staff blynyddol ac roedd y siaradwyr gwadd yn cynnwys enillydd medal Aur Gemau'r Gymanwlad
Codi het i fonedau Pasg Y Gorlan
Mae grŵp o breswylwyr yng nghynllun pobl hŷn, Y Gorlan ym Mangor, wedi dathlu'r Pasg mewn steil, gan greu eu bonedau Pasg eu hunain gydag
Newid ein ffordd o weithio
Mae Cymdeithas Tai Gogledd Cymru eisiau bod yn flaengar wrth roi gwasanaeth cynaliadwy sy'd wedi'i seilio ar anghenion cwsmeriaid, drwy
Staff Tai Gogledd Cymru ar gefn eu beiciau i Nikki
Mae tîm o naw o staff Tai Gogledd Cymru wedi mynd ar gefn ar ei beiciau mewn ras uchelgeisiol er mwyn hel pres i gydweithwraig â chanser.
Bod yn wyrdd a chadw tŷ mewn trefn
Mae preswylwyr ystadau tai ledled rhanbarth Conwy wedi gwneud defnydd o nifer o sgipiau mawr dros dro, gan gael gwared ar wastraff hen
Mwy o dai un ystafell wely diolch i gynllun tai newydd
Mae'r angen cynyddol am dai gydag un ystafell wely, sydd wedi ei ddwysau gan y 'dreth ystafell wely' a gyflwynwyd llynedd, wedi sbarduno
Panel i breswylwyr Tai Gogledd Cymru yn magu stem
Mae Panel Ymgynghorol Preswylwyr a ffurfiwyd yn ddiweddar (sef yr hen Banel Craffu Preswylwyr) yn Nhai Gogledd Cymru yn magu stêm ac yn