Newyddion

Disgyblion Ysgol maelgwn yn dod ag ysbryd yr ŵyl i Blas Blodwel
Mae disgyblion ifanc o Ysgol Maelgwn yng Nghyffordd Llandudno wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth Nadolig ar gyfer ysgolion i ddylunio
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Corfforaethol, Cystadleuaeth, Newyddion lleol / cymunedol
Y drysau’n agor i arddangos fflat mewn cynllun gofal ychwanegol arloesol yn Abergele
Mae'r drysau wedi cael eu hagor yn y fflat arddangos ar gynllun Gofal Ychwanegol Hafod y Parc yn Abergele, gyda gwahoddiad i bobl leol
Bargeinion di-ri wrth i gymdeithas tai lansio siop dros dro am dri diwrnod
Bydd cymdeithas tai yn agor siop dros dro am dri diwrnod ar Ffordd Greenfield ym Mae Colwyn er mwyn helpu i godi arian sydd ei ddirfawr
Preswylwyr yn ymgymryd â rôl panel craffu
Mae Panel Craffu Preswylwyr newydd yn cefnogi cymdeithas tai yng Ngogledd Cymru gyda chyngor ac arweiniad allweddol, gan gyfrannu at y
HO HO HO - Anrhydeddu eich cymydog gyda pheth o ysbryd yr ŵyl
Mae preswylwyr ar draws Conwy/Gwynedd yn cael eu gwahodd i 'Enwebu Cymydog' y maent yn credu sy'n haeddu syrpreis Nadolig cynnar a
Hwb swyddi i Ogledd Cymru wrth i’r tîm cynnal a chadw dyfu
Mae tîm cynnal a chadw mewnol Tai Gogledd Cymru wedi cynyddu yn dilyn ychwanegu 10 recriwt medrus newydd wrth i wasanaethau ehangu i gynnwys
Cartrefi newydd i bobl leol yn Wrecsam
Mae Tai Gogledd Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu 12 eiddo newydd yn Wrecsam, sy'n arwydd o dwf pellach ac ymroddiad gan y
Lleisiau Lleol yng Nghonwy
Mae Tai Gogledd Cymru yn ymuno â dwy gymdeithas tai arall i gymryd rhan ym menter Conwy gyda'n Gilydd. Bwriad y fenter yw ceisio rhoi