Newyddion

Pen-blwydd Hapus i Monte Bre yn 30 oed!
Roedd y cynllun iechyd meddwl Monte Bre yn dathlu ei ben-blwydd yn 30 ym mis Medi eleni.
Parhau i Ddarllen
Gweld mwy yn Corfforaethol, Tai â Chymorth, Trigolion
Gwasanaeth digartref yn elwa o rodd cymunedol Waitrose
Cyflwynwyd y siec o £339 i Aled Bebb, Gweithiwr Cymorth Ailsefydlu o fewn y Tîm Allgymorth ac Ailsefydlu, sy’n gweithio gyda digartref stryd
Arddangos gwasanaethau yn helpu gwarchod pobl fregus
Aeth Tîm Tai â Chymorth Tai Gogledd Cymru ar y lôn ym mis Medi i arddangos y gwasanaethau a’r cymorth y maent yn eu cynnig i breswylwyr
Rhoddion gan breswylwyr yn cadw'r digartref yn gynnes y gaeaf hwn
Ym mis Medi eleni anfonodd hostel Santes Fair i’r digartref ym Mangor apêl brys am roddion wrth i gyflenwadau eu gwasanaeth i’r digartref
Eisiau Sachau Cysgu a Phebyll ar frys
Mae hostel Santes Fair a’r Tîm Allgymorth ac Adsefydlu yn cynnig gwasanaeth giât ym Mangor. Mae’r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth hanfodol
Sanau santes fair
Mae hostel digartref Santes Fair ym Mangor wedi lansio apêl am sanau!
Rhowch Nadolig i bobl ddigartref Bangor eleni
Rydym yn credu bod pawb yn haeddu Nadolig. Dyna pam rydym yn lansio yr apêl Nadolig yma...
Adran Tai â Chefnogaeth yn arddangos ei gwasanaethau allweddol i breswylwyr bregus
Mae adran Tai â Chefnogaeth wedi cynnal digwyddiad partner galw heibio i arddangos y gwasanaethau a'r gefnogaeth y maent...
Helpu’r digartref ym Mangor wrth i oerfel y gaeaf ddechrau brathu
Mae Hostel Santes Fair i'r digartref ym Mangor wedi lansio ei apêl Gaeaf blynyddol i gefnogi rhai sy'n cysgu allan yn y dref a'r cyffiniau
Symud i fyny mewn hostel ym Mae Colwyn
Mae hostel Noddfa i'r digartref ym Mae Colwyn yn datblygu ei gwasanaethau yn dilyn cyhoeddiad bod 10 uned symud ymlaen newydd i gael eu creu